Начало

Добре дошли

на уебстраницата на проект “Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати”. Проектът е финансиран по програма “Подкрепа на младите учени” на Българската академия на науките.

  • Кратка анотация

Проектът ще документира наличието на концертен строй a1=432Hz в съвременния свят като спонтанен хармоничен избор в църкви, детски градини и училища; ще изследва субективното отношение към строя с анкети на изпълнители и слушатели след изпълнение/слушане на музика; за да се установи наличие или липса на промяна в активността на мозъка при слушане на музика в строя, ще се свали електрическата активност на слушатели чрез ЕЕГ. Строят a1=432Hz ще бъде представен с концерт на Камерен оркестър 432.

Повече за проекта