Ъпдейт за извършените дейности – октомври месец

Подготовка на звукови файлове за он-лайн анкетата: подбор на музикални примери, обработка и генериране на звукови файлове.

Участие в международна среща-конференция между БАН и МАНУ „Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта” (27-28 октомври 2016) с доклад „Звукови трансфери. Песните на птиците и „There was a time“ (“Имаше време”) от Корийн Морсинк“. Публикация на доклада в сборник от конференцията.

Записи в църкви

Св. Троица
Св. Преображение

Сравнителни записи в 440 Hz 432 Hz:
Йосиф Йосифов – цигулка

Ъпдейт за извършените дейности – септември месец

Записи в църкви

Св. Александър Невски
Св. Петка – стара
Св. Неделя
Св. Николай Мирликлийски – стари

Сравнителни записи в 440 Hz 432 Hz:
Анна Каралашева – виолончело

Подготовка на звукови файлове за он-лайн анкетата: подбор на музикални примери, обработка и генериране на звукови файлове.

Поръчани книги:

 1. Yost, А – „Fundamentals of hearing“
 2. Кölsch, St. – s “Music and the Brain”
 3. Patel, Aniruddh D. – “Music, Language, and the Brain”
 4. Horowitz, S. – “The Universal Sense: How Hearing Shapes the Mind”
 5. Sloboda, J. – “The Musical Mind – The Cognitive Psychology of Music
 6. Haynes, Br. – “History of Performing Pitch: The Story of ‘a’”
 7. Rebuschat, P. – “Language and Music as Cognitive Systems”
 8. Arbib, M. (edited by) – “Language, Music, and the Brain: A Mysterious Relationship”
 9. Zatorre, P – “The Cognitive Neuroscience of Music”

Ъпдейт за извършените дейности – август месец

Направени сравнителни звукозаписи в коцнертен строй 432 Hz и 440 Hz

Таня Спасова – виола
Бисера Димитрова – цигулка
Мирослава Димитрова – цигулка
Витан Бошев – цигулка

Звукозаписи на реч в градска среда.

Ъпдейт за извършените дейности – юли месец

Разработване и ъплоудване на увебсайт на проекта.

Набирани на доброволци за провеждане на сравнителни звукозаписи в 440 HZ и 432 Hz.
Таня Спасова – виола
Бисера Димитрова – цигулка
Мирослава Димитрова – цигулка
Витан Бошев – цигулка
Йосиф Йосифов – цигулка
Анна Каралашева – виолончело

Звукозапис на реч на различни локации в градска среда.

Ъпдейт за извършените дейности – юни месец

Закупена е звукозаписна техника:

Zoom H6 Handy recorder
Zoom H6 Shotgun Mic Capsule
Zoom H6 Accessory Pack

Установени са следните произведения като възможни за програма за концерт, вкойто концертния строй а1 = 432 Hz да бъде представен пред публика:

 1. Стефан Драгостинов – „Лятна сюита“
 2. Красимир Тасков – „Адажио за струнни“
 3. Георги Арнаудов – „Бароков концерт“
 4. Васил Казанджиев – Две песни за висок глас и струнен оркестър, солист Миряна Калушкова
 5. Ясен Воденичаров – „Бутилката на Клайн“ (“Le Vase de Klein”)
 6. Николай Бадински – “С мисли за Самуел Бекет“ (“Con pensieri a Samuel Beckett“) за виола виолончело и контрабас
 7. Васил Казанджиев – „Комплекси сонори“ (“Complexi Sonori”)