Ъпдейт за извършените дейности – август месец

Направени сравнителни звукозаписи в коцнертен строй 432 Hz и 440 Hz

Таня Спасова – виола
Бисера Димитрова – цигулка
Мирослава Димитрова – цигулка
Витан Бошев – цигулка

Звукозаписи на реч в градска среда.