Ъпдейт за извършените дейности – юли месец

Разработване и ъплоудване на увебсайт на проекта.

Набирани на доброволци за провеждане на сравнителни звукозаписи в 440 HZ и 432 Hz.
Таня Спасова – виола
Бисера Димитрова – цигулка
Мирослава Димитрова – цигулка
Витан Бошев – цигулка
Йосиф Йосифов – цигулка
Анна Каралашева – виолончело

Звукозапис на реч на различни локации в градска среда.