Денисов

Едисон Денисов – “Руска Песен”

440Hz – Равномерна темперация

432Hz – Равномерна темперация

432Hz – Темперация с “отворени квинти”

Вашият коментар