Денисов

Едисон Денисов – „Руска Песен“

440Hz – Равномерна темперация

432Hz – Равномерна темперация

432Hz – Темперация с „отворени квинти“

Вашият коментар