Стравински – Петрушка

Стравински – 3 сцени от “Петрушка”

440Hz – Равномерна темперация

432Hz – Равномерна темперация

432Hz – Темперация с “отворени квинти”

Денисов

Едисон Денисов – “Руска Песен”

440Hz – Равномерна темперация

432Hz – Равномерна темперация

432Hz – Темперация с “отворени квинти”

Ъпдейт за извършените дейности – октомври месец

Подготовка на звукови файлове за он-лайн анкетата: подбор на музикални примери, обработка и генериране на звукови файлове.

Участие в международна среща-конференция между БАН и МАНУ „Културна интеграция, трансфери, знаци на паметта” (27-28 октомври 2016) с доклад „Звукови трансфери. Песните на птиците и „There was a time“ (“Имаше време”) от Корийн Морсинк“. Публикация на доклада в сборник от конференцията.

Записи в църкви

Св. Троица
Св. Преображение

Сравнителни записи в 440 Hz 432 Hz:
Йосиф Йосифов – цигулка